1. Missie

'Samen werken aan de grenzen van ons kunnen'

Met deze missie geven we aan om voor, door en met mensen en hun organisaties de benodigde groei te willen realiseren om een duurzame bijdrage te leveren aan de oplossing van de vragen van de 21e eeuw.

Meer weten? Zie ook: ELO-Organisatie: Missie