2. Visie

De toekomst is niet te voorspellen, wel te maken. Dat vergt een meervoudige visie.

Hoe doen we dat?

  1. We doen aan kennisdeling
  2. We koersen op de ontwikkeling van leerlandschaps-architectuur
  3. We vertrekken vanuit een gedeeld waardenkader
  4. We hanteren een aantal leidende principes

We hanteren het concept metacompetenties als kader voor onze visie. 

Meer weten? Zie ook: ELO-Organisatie: Visie