2.5.2 Definitie

De definitiefase van het programma omvat: 

  1. Wat wordt wanneer opgeleverd? 
  2. Informatie uit initiatief-fase verder uitwerken tot diverse projectopdrachten (samen met de projectteams)
  3. Informed consent bereiken; iedereen die betrokken is bij het programma als geheel en de diverse projecten weet waarom we dit doen, wat het resultaat is en wat niet
  4. Vaststellen van doelstelling en formuleren van gewenste resultaat.
  5. Afbakenen van het programma
  6. Vaststellen van plan van aanpak en planning
  7. Opstellen programma-opdracht en goedkeuring daarvan.