6. Werkwijzen

De werkwijze voor het programma is...

Per project kunnen verschillende werkwijzen gebruikt zoals bijv. Design Thinking binnen 'Anders opleiden'.