6.1 Anders opleiden

Anders opleiden vormt als didactisch project het hart van het programma als geheel. Conform het principe 'vorm volgt functie'  vervult dit project een gidsfunctie voor de andere programma-onderdelen. Daartoe komen hier een aantal didactisch-innovatieve apsecten van het programma als geheel aan de orde, zoals:  

  1. Probleemomschrijving
  2. Beoogde concrete projectresultaten
  3. Afbakening
  4. Effecten & Risico's
  5. Randvoorwaarden
  6. Tijdpad en fasering
  7. Planning, Communicatie, linking pins
  8. Werkwijze
  9. Uitgangspunten en leidende principes.  

Gezien de omvang en bijondere gidsfunctie van dit project wordt dit uitgeerkt in een aparte ELO: Anders opleiden