6.1.1 Probleem

De probleemomschrijving geeft inzicht in: 

  1. Aard en omvang van het didactische probleem
  2. Gevolgen van doen of laten
  3. Achtergronden en ontstaansgeschiedenis
  4. Uitdaging
  5. Initiatiefnemers