2.1 Probleem

Gelet op de arbeidsmarkttekorten van (gespecialiseerd) verpleegkundigen en de klinisch ondersteunende beroepen en de transitie die ook deze beroepen doormaken richting kenniswerk, staat het herontwerpen van de zorgopleidingen  landelijk, regionaal en lokaal geagendeerd. In samenwerking met de NFU, NVZ, CZO en landelijke opleidingsinstituten werkt het Wenckebach Instituut aan de ontwikkeling en innovatie van een nieuw samenhangend stelsel van (gespecialiseerde) zorgopleidingen. De impact zal groot zijn en vraagt een gedegen en integrale voorbereiding om de fundamentele inhoudelijke veranderingen en de volumeverhoging succesvol te realiseren. Deze innovatie raakt de gehele WI-organiatie en WI-medewerkers worden vanuit verschillende onderdelen en invalshoeken (opleiders, onderwijsplanning, studentenadministratie, bedrijfsvoering, financiën en communicatie) hierbij betrokken.De ontwikkelingen die hierin centraal staan en waar wij zowel inhoudelijk als qua planning rekening mee moeten houden zijn:

Inhoudelijke veranderingen om tegemoet te komen aan transitie richting kenniswerk; niet meer, maar slimmer werken is daarbij het devies en dat geldt m.m. ook voor het opleiden van kenniswerkers en wellicht ook voor de ondersteuning daarvan. De geformuleerde resultaten in deze projectopdracht maken ook onderdeel uit van bovengenoemde projecten waarbij WI medewerkers bij betrokken zijn. Vanwege het effect op de interne organisatie van het WI wordt een eigen projectopdracht geformuleerd om de verwachte veranderingen tijdig te kunnen integreren binnen de staande bedrijfsvoering. Denk hierbij aan:

  1. Wat is het probleem
  2. Wat gebeurt er als we niets doen
  3. Waarom moeten we nu iets doen
  4. Achtergronden en ontstaansgeschiedenis
  5. Waarom is het een uitdaging
  6. Waar en wanneer en bij wie is het idee van het project ontstaan

Doelstelling: