2.2 Resultaten

De bijdragen die het Wenckebach Instituut levert aan de realisatie van deze doelstelling zijn:

  1. Het verhogen van de opleidingsvolumes in de vervolgopleidingen (kwantitiatief extern)
  2. Het ontwikkelen van nieuwe leerroutes afgestemd op de individuele leerbehoefte en op de verschillende niveaus van praktijkvoering met verbeterde doorstroommogelijkheden richting vervolgopleidingen (kwalitatief intern didactisch)
  3. Het uitbreiden van het aantal stageplaatsen t.b.v. de initiele opleidingen] Hoe kunnen we hierop anticiperen en hoe dat als resultaat te formuleren. (kwantitatief extern)
  4. Gerichte arbeidsmarktcommunicatie afgestemd op de het concept van levenlang leren/ continuum van bekwaamheden (kwalitatief extern)
  5. De personele formatie is afgestemd op de verhoogde instroom en instroomdiversiteit (kwalitatief intern) 
  6. De softwaresystemen afgestemd op de verhoogde instroom en de instroomdiversiteit [modularisering en individualisering] zijn geïmplementeerd en geïntegreerd binnen de staande bedrijfsvoering. (kwalitatief extern à kwalitatief intern)
  7. Werkprocessen zijn aangepast en beschreven (kwalitatief intern)
  8. Er is een nieuw businessmodel ontwikkeld gebaseerd op het inverdien model WI (kwalitatief intern)

Checklist: