2.3. Afbakening

De volgende twee punten worden opgepakt vanuit het te ontwikkelen Regionaal Masterplan.

  1. Er bestaat een afhankelijkheid voor het WI met betrekking tot het behalen van de beoogde projectresultaten. Zij vormen daardoor een risico. Een risico voor het project is de basis waarop de beschikbaarheidsbijdrage [financiering] door de Nederlandse Zorg Autoriteit wordt toegekend. Deze wordt nu afgegeven op basis van succesvol afgeronde complete opleidingen. In relatie tot het beoogde? inverdienmodel van het WI is hier sprake van een grote afhankelijkheid.
  2. Een risico is ook het aantal te realiseren stageplaatsen en het beschikbaar stellen van voldoende begeleidingscapaciteit. Dit punt wordt opgepakt vanuit het te ontwikkelen Regionaal Masterplan. ERGO: niet meer, maar slimmer!

Linking pin vanuit de projectorganisatie naar de projectorganisatie Regionaal Masterplan is Triny van der Ploeg, Jan van der Koog, …..

Checklist:

Effecten / risico’s:

Checklist: