2.4. Randvoorwaarden

De volgende voorwaarden gelden:

  1. Budget
  2. Personele formatie; Ophoging formatie docenten, studentenadministratie, communicatie op basis van de met het Regionaal Overleg gemaakte afspraken [ Triny is dit in aantallen vastgelegd?]
  3. Software; Geïntegreerde software voor onderwijsplanning en roostering (o.a. docenteninzetplanning en vervanging Syllabus+) - projectleiding Erik Janssen van Inprincipio (collega Pouwel Woldendorp
  4. Vervanging functionaliteit Cursuswinkel door LMS (aanmelding en inschrijving) – projectleiding Gijs Bruntink
  5. Progess voor Docenten i.a.v. Progress docentenportaal in 2019/2020
  6.  Deadline/termijnen/go & no go’s
  7.  Afhankelijkheden van de landelijke en regionale projecten hier benoemen [inhoudelijke en fasering]