3. Succes factoren

Succes (bepalende) factoren zijn de elementen die wij cruciaal vinden voor ons slagen of falen. Ze vormen in onderlinge samenhang het kompas om onze organisatie op koers te houden. 

                                           

Hoe doen we dat?

Profilering:

Product: 

Duurzaamheid: 

Dienstverlening: 

Interne organisatie: