1.5 Dialoog

Het dialoogmodel is zowel een visie op samenwerking als een methodiek om die samenwerking vorm te geven. Vooral als het om zaken als visie en waarden & normen gaat, is de dialoog een effectieve werkvorm.  

Hoe doe ik dat?

  1. Wij communiceren bij voorkeur dialogisch (zie ELO-Communicatie-Dialoog)