1.4.1 Complexiteit

 

  1. Behalve van een toenemende vraag, is er ook sprake van een verandering in de aard van de gevraagde producten en diensten. Vooral de vraag naar maatwerk, werkplekleren, consultatie en kleinschalige werkvormen als coaching, intervisie en mentoraat stijgt sterk. Deze veranderingen leidt, in de context van de huidige werkwijze, tot een aantal potentiele risico’s en knelpunten
  2. Er is sprake van een groeiend spanningsveld tussen investering in professionele ontwikkeling enerzijds en lopende bedrijfsvoering anderzijds.  
  3. Grote veranderings- of implementatietrajecten binnen andere domeinen van de eigen organisatie, doen een dermate groot beroep op middelen en mensen dat het eigen primaire proces onder druk komt te staan
  4. De diversiteit in de vraag van klanten vraagt om een hoog-gedifferentieerd aanbod in termen van service, ondersteuning, emancipatie en co-creatie. Om dit gedifferentieerde aanbod te kunnen bieden binnen EEN loket, is achter de schermen een interne organisatie van zeer hoog niveau vereist. Behalve om de kwaliteit van de individuele medewerkers, het management en communicatie, gaat het daarbij ook om de kwaliteit van de ondersteunende systemen en voorzieningen op gebieden als ICT, financiële administratie, ...
  5. Ook voortzetting van de huidige hybride bedrijfsvoering, deels ambtelijk en gericht op kosteloze service, deels ondernemend en gericht op inverdienen, is alleen mogelijk bij een geruisloze integrale bedrijfsvoering.