1.9 Ontwikkeling

Wij zien ontwikkeling als een geleidelijke verandering in een zekere richting.  

Hoe doen wij dat? 

  1. Wij geven de voorkeur aan kleine stapjes (kai-zen) boven revoluties; we werken incrementalistisch
  2. We hanteren een HRD-perspectief (zie B 2.2).

 Meer weten? Zie ELO-Educatie