1.7 Reflectie

Reflectie is het vermogen om op systematische wijze terug te blikken op, en na te denken over het eigen handelen. Reflectie is daarmee een belangrijk hulpmiddel om dit handelen bij te sturen. 

Hoe doen we dat?

  1. Zie ELO-Reflectie