1.4 Context

De aard van maatschappelijke en organisatorische problematiek en de wijze waarop men  hierop een antwoord biedt, staan beide in een culturele traditie. Wij houden rekening met de gevolgen van deze positie voor educatie van professionals. 

Hoe doen wij dat?

  1. Wij beseffen dat maatschappelijke ontwikkelingen tot allerlei trendbreuken leiden. Klassieke begrippen zoals bijv. ziekte en gezondheid worden geherdefinieerd en het accent verschuift in de zorg richting preventie en (gezondheids)gedrag
  2. We staan daarmee op drempel van een tijdperk dat zich kenmerkt door grenzeloze integratie. Meer concreet impliceert dit het werken met concepten als multidisciplinaire verklaringsmodellen, een bio-psycho-sociale benadering van de patiënt en een integrale bedrijfsvoering. Dat is op dit moment nog geen gemeengoed en er is dan ook sprake van grote uitdagingen aan alle geledingen van de zorg. De verwachting is dat, om aan deze uitdagingen tegemoet te kunnen komen, steeds vaker en intensiever een beroep gedaan wordt op onze producten en diensten.Wij gaan er van uit dat hulpvragers of zorggebruikers hun verantwoordelijkheid moeten (kunnen) nemen in de contacten met professionals
  3. Wij streven naar empowerment en participatie (door educatie & co-creatie)
  4. Wij bewegen ons in een kenniseconomisch landschap zonder de menselijke maat uit het oog te verliezen
  5. Wij gaan uit van wederkerigheid tussen posities, zoals bijv. tussen professionals en cliënten of patiënten.

Meer weten? Zie ook: ELO-Denkhulp: Context