1.3.5 Wederkerigheid

Wederkerigheid is inherent aan menselijke verhoudingen en dat is vooral van belang als die verhoudingen sterk aan veranderingen onderhevig zijn. Ten grondslag aan de huidige veranderingen in de zorg liggen zowel een epidemiologische als een culturele transitie: