2.2 Kapitalen

Het begrip kapitaal is ontleend aan Bourdieu, maar wordt hier op een uitgebreide manier gebruikt om de menselijke mindset op een positieve manier in kaart te brengen. De volgende kapitalen worden onderscheiden, hier analoog geordend aan de CanMeds-rollen:

Meer weten? Zie ook: ELO-Denkhulp 2.2.7 Kapitalen