2 Medewerkers

Medewerkers vormen het hart van een kennisintensieve organisatie en binnen het managementdomein ligt hier dan ook een van de hoogste prioriteiten. 

Hoe doen we dat?

 1. Medewerkers meer kennis laten maken met elkaar en elkaars producten door onder meer organiseren van kwaliteitsrondes.

 2. Medewerkers kennis laten maken met de producten en diensten van het OWI

 3. Medewerkers worden gestimuleerd zoveel mogelijk samen te werken met anderen binnen het WI via onder meer werkgroepen en  op inhoudelijke klussen:

 4. WI als HET opleidingsloket van het UMCG

 5. Op zoek naar gedeelde waarden

 6. Alternatief voor offertes voor onze adviesdiensten

 7. Verdere professionalisering van ons als WI-ers (vakinhoudelijk, didactisch en bedrijfsmatig)

 8. Organiseren jaarlijkse dialoog met de teams (medewerkerstevredenheid)

 9. Medewerkers krijgen veel speelruimte om in een netwerk te functioneren waarbij contact bestaat met medewerkers binnen en buiten het UMCG.

 10. Prioritering en verdeling taken over (steeds minder) medewerkers

 11. Stimuleren samenwerking in multidisciplinaire teams en in duo’s op belangrijke dossiers

 12. Klanten kunnen bij alle medewerkers terecht om een adequate dienstverlening te ontvangen op door hen gestelde vragen.  Zij mogen contact leggen met degene waar hun voorkeur naar uitgaat.

 13. Gaan werken met de nieuwe kwaliteitsinstrumenten (360, evaluatie etc.)

  of: