x Onderdelen?

Wij kennen de volgende onderdelen:

  1. A, B & C; onderwijs, opleidingen, consultancy en coaching wordt vanuit deze drie  onderdelen aangeboden. Deels gebeurt dat plan- en routinematig, deels speelt men m.b.v. maatwerk in op actuele, sterk context-gebonden vragen. A & B kennen daarbij een oriëntatie op doelgroep en bedienen deze op alle thema’s; C werkt thematisch en bedient in principe alle doelgroepen
  2. R&D; doel van R&D is het verbeteren van de eigen producten en diensten, bij voorkeur op basis van de input van medewerkers zelf. Dit impliceert dit dat docenten & trainers samen aan innovatieve scholingsprogramma’s en educatieve hulpmiddelen werken. De medewerkers van de stafgroep R&D bieden, in de vorm van een ‘innovatiepoli’  ondersteuning en scholing in innovatief denken en werken door horizontale samenwerkingsverbanden aan te gaan. Inhoudelijk gaat het om thema’s als ouderenzorg, kwaliteit en veiligheid en leefstijl, maar ook om meer methodische vraagstukken zoals educatieve hulpmiddelen op domeinen als  Serious Gaming, Hacking Health, Visualisatie Shared Decision Making etc. 
  3. Het bedrijfsbureau; communicatie, financiën, ICT en andere vormen van infrastructurele en logistieke ondersteuning binnen de eigen gelederen zijn ondergebracht in het bedrijfsbureau. De eigen bedrijfsvoering krijgt gestalte in nauw overleg plaats met de directeur. Specifieke aandachtspunten daarin zijn de verdere intensivering van de samenwerking binnen de sector op het gebied van financiën, P&O, ICT en kwaliteit
  4. Het MT; de missie, visie en interne organisatie vragen om gedeeld leiderschap, zowel op de horizontale als verticale (verhouding MT-medewerkers) management-as. Momenteel sprake is van integrale verantwoordelijkheid van het MT voor het WI als totaal. Op basis van input die het MT krijgt vanuit de eigen en de externe organisatie wordt de inhoudelijke focus afgestemd met de diverse stakeholders. In die zin is er sprake van een matrixorganisatie met div. directeuren en commissies. Voor het ophalen van ‘user stories’ bij deze stakeholders wordt overwogen om een Gebruikersraad in te stellen.