3. Beleid

Binnen het domein 'Strategie & Beleid' bezinnen wij ons op de middelen om onze doelen te bereiken (beleid) en de weg waarlangs wij die doelen denken te verwerkelijken en het proces waarlangs wij ons beleid vormgeven (strategie).

Hoe doen we dat? 

Meer weten? zie ook: Organisatiestrategie