2. Partners

Partners staan centraal in ons waardenkader.

Hoe doen we dat?

 1. Klanten en partners voelen zich expliciet uitgenodigd medewerkers te voorzien van feedback

 2. Eventuele klachten zijn aantoonbaar met zorgvuldigheid afgehandeld. Voorbeeld: Geschillencommissie studenten, klachtenregistratie.

 3.  Wij zijn hét opleidingsloket  

 4.  Uit evaluaties blijken deelnemers ruim tevreden te zijn.

 5.  Samenwerking met klanten en partners is een continu proces .

 6.  Klanten kunnen onze producten goed vinden.

  of:
 1. We definieren onze resultaten van co-creatie in termen van gelaagdheid
 2. We definieren onze resultaten in termen van diverse kapitalen
 3. We beschouwen al onze stakeholders zoveel mogelijk als partners ons streven naar co-creatie