4. Bestuur

Bestuur & Financieën vormen het kader waarin we verantwoording afleggen over ons handelen als professionele organisatie. We bekijken onze resultaten vanuit verschillende perspectieven die steeds in lijn zijn met de bijbehorende uitgangspunten (zie ELO-Denkhulp: uitgangspunten). We streven naar wendbaarheid m.b.v. jaarplannen en zorgen voor stabiliteit met ons meerjarenplan.

Hoe doen we dat?

·  Risicomanagementbelangrijkste risico’s: