Man.Samenv

Typ hier de pagina

Uitgangspunten          

·      Innovatie is een kritische succesfactor voor kennisintensieve organisaties.

·      De context van het UMCG ontwikkelt zich steeds meer richting Volatile, Uncertain, Complex & Ambiguous.

·      In een dergelijke context is het niet goed mogelijk om vooraf een sluitende beleidstheorie te ontwikkelen t.b.v. innovatie (Min.v.Econ.Zaken)

·      Design Thinking is dan de aangewezen methodiek om innovatie vorm te geven (proefschrift Joore, 2010). 

Design Thinking  

·       Design Thinkingis het gezamenlijk en vanuit een integrale visie ontwerpen in de vorm van ‘experimenteren, proberen en leren’. Deze methodiek combineert een oplossingsgerichte aanpak met abductie, het bewust gebruik maken van omwegen en omdenken, waardoor inventieve optiesrichting oplossing ontstaan (handleiding Harvard Univ.). 

·       Om te komen tot innovatieve en dus ook gedragen oplossingen steltDesign Thinking als voorwaarden: toepassing op zoveel mogelijkniveaus,een vergaande integrale bedrijfsvoering, Shared Decison Making & een basishouding van Service Dominant Logic en Hostmanship.

               

Beleidsmatige uitdagingen

Om Design Thinking als filosofie en de voorwaarden daarvoor te realiseren, dient het WI:

·      een educatief aanbodte ontwikkelen dat professionals in staat stelt deze methodiek eigen te maken en toe te passen binnen hun specifieke context, en daarnaast: 

·      een governance-visiete ontwikkelen, waarin de filosofie en de voorwaarden. Deze visie is reeds opgenomen in het meerjarenplan en de A3;

·      alliantiesaan te gaan met strategische partners;

·      ondersteuningte bieden in de vorm van service dominant consultancy

·      hulpmiddelente ontwikkelen die een vergaande integratie van ontwerp en uitvoering integreren(CAD/CAM-principe).