x CAD/CAM

CAD-CAM is een samenvoeging van twee afkortingen:

Hoe werkt een mentaal CAD-CAM systeem?
Doormiddel van een CAD-CAM systeem worden het ontwerpen en maken vergaand geintegreerd. In het CAD systeem moet rekening gehouden worden met de praktijk en daarom stuurt de werkvloer CAD aan. In de kenniseconomie is kennis hiervoor de 'grondstof' en zijn ideeen en concepten de uitkomst (zie ELO-Denkhulp: Kennismanagement). Net zoals dat met concrete objecten het geval is, kent een mentaal
 CAD-CAMsysteem veel voordelen:

  1. Er ontstaat een vermindering van fouten in 'het denken van medewerkers'. Hierdoor worden de productiemiddelen efficiënter gebruikt. De ontwerpen kunnen digitaal worden opgeslagen en eventueel per email worden verzonden naar anderen
  2. De handelingen in de productie worden via een vastgestelde volgorde of systeem uitgevoerd dat men zelf in de CAD-fase zelf heeft mede-vormgegeven. Dat bevordert implementatie en eigenaarschap 
  3. Wanneer een CAD-CAM systeem goed is doorgevoerd kan een organisatie de productie van kennis snel en effectief aanpassen op het gebied van productievolume.
  4. Daarnaast kunnen ook sneller en eenvoudiger aanpassingen met betrekking tot de vorm en ontwerp van kennis worden doorgevoerd.
  5. Een bedrijf kan met een CAD-CAM systeem beter voldoen aan de wensen van een klant wanneer er aanpassingen moeten worden doorgevoerd aan de ideeen
  6. Een CAD-CAM systeem vormt hiermee een belangrijk onderdeel van het Flexible Manufacturing System (FMS) van een organisatie.