5. Processen

Processen zijn de (ketens van) activiteiten waarmee wij onze doelen realiseren.

Hoe doen we dat?

  1. Interne en externe communicatie; De interne communicatie is sterk ondersteunend aan de uitwerking van de geformuleerde missie en visie. Extern weten klanten door samenhang beleid, inhoud en  look and feel wat kan worden verwachten van het WI als organisatie
  2. Op geleide van implementatie nieuwe software of doorontwikkeling bestaande software vindt aanpassing van de werkprocessen plaats binnen een structuur die de risico s minimaliseert ) en maximale functionaliteit biedt voor medewerkers (LMS, kwaliteitsinstrumenten, vervanging Syll+ )
  3. Implementatie nieuwe zorgopleidingen (2020 klaar)
  4. Managementinformatie is volledig, correct en tijdig beschikbaar (T2 2018)
  5. Harmonisatie werkprocessen WI: 
  6. Samen met PAOG bepalen vervolgstappen na analyse t.a.v. inverdienen 
  7. Evalueren offerteproces WI breed (tweede helft 2018)
  8. De administratieve procedure gastdocenten wordt herzien (2ehelft 2018).
  9. Tariefstelling gastdocenten wordt geëvalueerd  (2ehelft 2018).

 Meer weten? Zie ELO-Procesmanagement