1.1 Denkproces

Het creatieve denkproces is nodig voor en richt zich op het oplossen van taaie vraagstukken, op situaties waar de zaak ondanks kennis van zaken, veel inzet en goede bedoelingen toch vastloopt. 

Hoe doen we dat?

  1. We orienteren ons eerst op het probleem
  2. We kiezen een oplossingsrichting
  3. We stellen onszelf een aantal kernvragen
  4. We kiezen een theoretisch fundament als vertrekpunt
  5. We maken gebruik van een bijpassende methodologie
  6. We analyseren onze resultaten
  7. We plaatsen onze bevindingen in perspectief door middel van discussie 
  8. We vertalen onze nieuwe inzichten in een educatief programma (zie 2.).

Meer weten? Zie ELO-Denkhulp: C. Kennismanagement