2 Programma

Een programma is, net als een project, een werkvorm om innovatie en beheersbaarheid te combineren.

Hoe doe ik dat?

  1. Probleemomschrijving
  2. Beoogde concrete programmaresultaten
  3. Afbakening, effecten en risico's
  4. Randvoorwaarden
  5. Fasering
  6. Projecten (onder andere voor didactische innovatie: Anders opleiden)
  7. Programma-organisatierollen
  8. Communicatie
  9. Linking pins naar andere onderdelen
  10. Werkwijze